Trailer

Tứ đại môn phái

Toàn chân
Xem video

Vũ khí

Kiếm

Độ khó

“Toàn Chân Thiên Hưu Vấn
Ngự Kiếm Quan Tinh Thần”

Đặc điểm

Cận chiến - Sát thương bộc phát
Toàn Chân
Dương Gia
Xem video

Vũ khí

Cung

Độ khó

“Tinh Vẫn Lạc Nhật Cung
Dương Gia Phá Thương Khung”

Đặc điểm

Từ xa, sát thương ổn định
Dương Gia
Đào Hoa
Xem video

Vũ khí

Trượng

Độ khó

“Kiều Tiếu Thanh Khả Liên
Thánh Thủ Đào Hoa Tiên”

Đặc điểm

Từ xa, bổ trợ
Đào Hoa
Bá Đao
Xem video

Vũ khí

Đao

Độ khó

"Cuồng Đạo Luyện Ngạo Cốt
Bá Đao Trấn Cửu Ngục"

Đặc điểm

Cận chiến, khống chế
Bá Đao

Tính năng Đặc sắc

Wallpaper 2Wallpaper 3Wallpaper 4Wallpaper 5
Game SG140