Trailer

Hoạt Động Bí Cảnh Gia Tộc

 

*Giới thiệu:

            -Hoạt động mở vào thứ 2 và thứ 6 hằng tuần từ 20:00 đến 20:30

            - Tất cả thành viên tham gia bí cảnh gia tộc cùng nhau đánh bị quái và tinh anh tại map sẽ nhận được phần thưởng hậu hĩnh.

*Điều Kiện mở bí cảnh gia tộc:
            -Chính điện từ cấp 2 trở lên.

*Lợi ích hoạt động:

            -cống hiến gia tộc

            -Kinh nghiệm  

            - Đan Luyện tọa kỵ sơ

            -Đan đột phá tọa kỵ

            - mảnh trang bị cổ

Chúc các Đại Hiệp chơi game vui vẻ !

-----------------------------------------------------

Ngạo Kiếm Thanh Vân- Tứ Phái khắc hệ Chính Tà Hỗn Chiến - Cam Kết 100% Chuẩn Kiếm Hiệp

Vận hành bởi SHG Hà Nội .

Nạp Thẻ: https://nap.sohagame.vn/ngaokiemthanhvan

Fanpage:

Group cộng đồng:

Hỗ trợ Hotline: 19006639

Hỗ trợ: https://hotro.sohagame.vn

Game SG140