Trailer

Hoạt Động Lạc Tinh Lĩnh

 

*Giới Thiệu:

            - Hoạt động mở vào thứ 2,4,6 hằng tuần, từ 20:30 đến 21:00

            - Hệ thống ghép 8-10 người ngẫu nhiên.

   GIAI ĐOẠN 1: cả nhóm cùng nhau hợp sức đánh bại Boss Tà Ma

     GIAI ĐOẠN 2: Sau khi giết boss sẽ mở đấu trường PVP Hỗn Chiến

*Lợi ích sự kiện:        

            +Đan Đồng Hành

            +kỹ năng đồng hành

            +Linh Thú quyển

Chúc các Đại Hiệp chơi game vui vẻ !

-----------------------------------------------------

Ngạo Kiếm Thanh Vân- Tứ Phái khắc hệ Chính Tà Hỗn Chiến - Cam Kết 100% Chuẩn Kiếm Hiệp

Vận hành bởi SHG Hà Nội .

Nạp Thẻ: https://nap.sohagame.vn/ngaokiemthanhvan

Fanpage:

Group cộng đồng:

Hỗ trợ Hotline: 19006639

Hỗ trợ: https://hotro.sohagame.vn

Game SG140