Trailer

Hoạt Động Thế Lực

 

*Giới thiệu:

            -Hoạt động diễn ra hằng ngày vào lúc 19:00 đến 20:00

*Lợi ích sự kiện:

            -Trong thời gian diễn ra sự kiện người chơi tham gia khi hoàn thành các sự kiện sau sẽ nhận thêm +50% kinh nghiệm: do thám, hộ tống linh ngọc, đá ngũ sắc.

****Lưu ý:

+Trong khi làm nhiệm vụ có thể bị cướp gây khó khăn hoàn thành nhiệm vụ nhưng không gây tổn thất cho người làm nhiệm vụ

            +Người cướp sẽ nhận được rất nhiều kinh nghiệm.

Chúc các Đại Hiệp chơi game vui vẻ !

-----------------------------------------------------

Ngạo Kiếm Thanh Vân- Tứ Phái khắc hệ Chính Tà Hỗn Chiến - Cam Kết 100% Chuẩn Kiếm Hiệp

Vận hành bởi SHG Hà Nội .

Nạp Thẻ: https://nap.sohagame.vn/ngaokiemthanhvan

Fanpage:

Group cộng đồng:

Hỗ trợ Hotline: 19006639

Hỗ trợ: https://hotro.sohagame.vn

Game SG140