Trailer

[HƯỚNG DẪN] CÁC LOẠI TIỀN TỆ TRONG NGẠO KIẾM THANH VÂN

1. Kim Phiếu: Loại tiền tệ có giá trị cao nhất trong game, dùng để đổi Tiên Ngọc, nhận được khi mua gói nạp trên trang nạp của game. Được sử dụng để tham gia các sự kiện đặc biệt, mua vật phẩm tại Trân Bảo Các, mua gói thẻ tuần/thẻ tháng, mua gói ưu đãi đặc biệt, vv.

2. Tiên Ngọc: Loại tiền tệ đặc biệt sẽ nhận được khi mua gói nạp hoặc đổi bằng Kim Phiếu. Được sử dụng để mua các vật phẩm tại shop riêng, đổi KNB

3. Kim Nguyên Bảo (KNB): Loại tiền tệ không thể thiếu khi phiêu bạt giang hồ, có thể kiếm được từ thưởng hoạt động, nhiệm vụ hoặc đổi từ Tiên Ngọc. Được sử dụng để nâng cấp kỹ năng, cường hóa trang bị, mua dược liệu, vv.

 

Game SG140