Trailer

[HƯỚNG DẪN] CÁCH NHẬP GIFTCODE VÀ NẠP TIÊN NGỌC CÙNG KIM PHIẾU

I. CÁCH NẠP TIÊN NGỌC VÀ KIM PHIẾU VÀO GAME

Bước 1 : Truy cập vào link : https://nap.sohagame.vn/ngaokiemthanhvan/pay và đăng nhập tài khoản game của mình.

Bước 2: Chọn nick Game (nhân vật) muốn nạp Tiên Ngọc và Kim Phiếu -> chọn nạp SohaCoin và chọn hình thức thanh toán đáp ứng nhu cầu của Đại Hiệp để nạp SohaCoin vào tài khoản.

Bước 3: Sau khi nạp xong SohaCoin -> Click qua Nạp Game

- Chọn Gói Nạp Theo Mốc để nạp Kim Phiếu hoặc Tiên Ngọc; lưu ý : cần chọn gói Kim Phiếu hoặc Tiên Ngọc ứng với số lượng SohaCoin Đại Hiệp đang sở hữu mới thanh toán được. 

- Hoặc các Đại Hiệp có thể chọn Thẻ Tháng và Gói Ưu Đãi để mua thẻ tháng cũng như các gói ưu đãi khác của Game.

II. Cách Nhập GiftCode

Bước 1: Truy cập vào link: https://nap.sohagame.vn/ngaokiemthanhvan/pay và đăng nhập tài khoản game của mình.

 Bước 2: Chọn nick Game (nhân vật) muốn nhập GiftCode -> chọn GiftCode -> Nhập Mã -> Sử Dụng.

 

Game SG140