Trailer

[EVENT] ĐUA TOP QUẦN ANH HỘI LIÊN SERVER

Miêu Nhi xin chính thức thông báo sự kiện siêu HOT sắp diễn ra - Đua TOP Quần Anh Hội Liên Server

1. Thời gian: 20h30 ngày 21/03

2. Phạm vi:

- Cụm 1 : s1 - s10

- Cụm 2 : s11 - s21

- Cụm 3 : s22 - s25

3. Thể lệ: Đại Hiệp ở các cụm server tương ứng sẽ tham gia tranh đấu liên server.

4. Phần thưởng:

- Đại Hiệp đứng đầu sẽ nhận được phần thưởng gồm: Thiên Tôn·Càn Khôn Hồ[Bậc 1] + Đan Tăng ST Trúng-Thần*3

- Đại Hiệp Top 2 - 3 sẽ nhận được phần thưởng gồm: Quà Lưỡng Nghi Bát Quái ngẫu nhiên*1 + Đan Tăng ST Trúng-Thần*3

- Đại Hiệp Top 4 - 10 sẽ nhận được phần thưởng gồm: Đan Tăng ST Trúng-Thần*3

Đặc biệt: Tên của Đại Hiệp dành Top 1 mỗi cụm server sẽ được đặt cho những server sắp tới, ví dụ:

- S26 đặt theo tên top 1 quần anh hội cụm 1

- S27 đặt theo tên top 1 quần anh hội cụm 2

- S28 đặt theo tên top 1 quần anh hội cụm 3

Hoặc Đại Hiệp có thể tự đặt tên cho server theo ý của mình, lưu ý tên server không dùng kí tự đặc biệt và không được vi phạm các điều lệ liên quan đến tôn giáo chính trị hay những từ ngữ không văn hoá.

Game SG140