Trailer

[HOT EVENT] ĐUA TOP LỰC CHIẾN OPEN BETA - NHẬN NGAY QUÀ KHỦNG

► SỰ KIỆN 1️: BXH đua TOP lực chiến 30 ngày All Server – Minh Chủ Võ Lâm

  • Thời gian: 10h00 ngày 27/1 – 10h00 ngày 25/2
  • Áp dụng: Dành cho các Server mở từ ngày 27/1 đến hết ngày 15/2

- TOP 1 lực chiến toàn bộ Server: Nhận ngay Tiên Ngọc*30000 + Thần Binh Nhẫn + Đá Đúc Thần*15

- TOP 2 lực chiến toàn bộ Server: Tiên Ngọc*15000 + Thần Binh Nhẫn + Đá Đúc Thần*10

- TOP 3 lực chiến toàn bộ Server: Tiên Ngọc*10000 + Thần Binh Nhẫn + Đá Đúc Thần*5

- TOP 4 – 10 lực chiến toàn bộ Server: Tiên Ngọc*5000 + Thần Binh Nhẫn

SỰ KIỆN 2: BXH đua TOP lực chiến 15 ngày All Server – Thiên Kiêu Chi Tử

  • Thời gian: 10h00 ngày 27/1 – 10h00 ngày 10/2
  • Áp dụng: Dành cho các Server mở từ ngày 27/1 đến hết ngày 04/2

1. Đua TOP lực chiến – Vạn Nhân Địch: TOP 10 lực chiến toàn server sẽ nhận được phần quà:

- Phần quà TOP 1: KNB*20000 + Pet SS Tà Ma*1 + Lệnh Chiêu Mộ *10 * 5 + Thần Long Bảo Đồ*5

- Phần quà TOP 2: KNB*10000 + Pet SS Bạch Hổ *1 + Lệnh Chiêu Mộ *10 * 3 + Thần Long Bảo Đồ *3

- Phần quà TOP 3: KNB*7000 + Pet SS Thanh Long *1 + Lệnh Chiêu Mộ *10 * 1 + Thần Long Bảo Đồ *1

- Phần quà TOP 4 – 10: KNB*4000 + Pet SS Thanh Long *1 + Lệnh Chiêu Mộ *10 * 1

2. Đua TOP cấp độ – Nhân Trung Chi Long: TOP 10 cấp độ toàn server sẽ nhận được phần quà:

- Phần quà TOP 1: Tiên Ngọc*8000 + Ngọc Đặc Biệt-Cổ Lv1 ngẫu nhiên * 8 + Ngọc Thường-Cổ Lv1 ngẫu nhiên * 8

- Phần quà TOP 2: Tiên Ngọc*4000 + Ngọc Đặc Biệt-Cổ Lv1 ngẫu nhiên * 4 + Ngọc Thường-Cổ Lv1 ngẫu nhiên * 4

- Phần quà TOP 3: Tiên Ngọc*3000 + Ngọc Đặc Biệt-Cổ Lv1 ngẫu nhiên * 3 + Ngọc Thường-Cổ Lv1 ngẫu nhiên * 3

- Phần quà TOP 4 – 10: Tiên Ngọc*2000 + Ngọc Đặc Biệt-Cổ Lv1 ngẫu nhiên * 2 + Ngọc Thường-Cổ Lv1 ngẫu nhiên * 2

► SỰ KIỆN 3️: BXH đua TOP 7 ngày trong Server

  • Áp dụng cho toàn bộ Server tính từ ngày khai mở Server:

- Đua TOP Chiến Lực

- Đua TOP Trang Bị

- Đua TOP Tọa Kỵ

- Đua TOP Cường Hóa

- Đua TOP Đồng Hành

Cùng rất nhiều mục đua TOP khác với những phần thưởng siêu hấp dẫn!!!

Game SG140