Trailer

[SỰ KIỆN] HƯỚNG DẪN SỰ KIỆN NẠP

I. Trân Bảo Các

Trân Bảo Các là nơi quy tụ rất nhiều vật phẩm hiểm với số lượt mua giới hạn mỗi ngày tùy theo từng vật phẩm. Những vật phẩm ở đây đều giúp tăng tổng lực chiến của các Đại Hiệp lên rất nhiều. Lưu ý: Vật phẩm ở Trân Bảo Các chỉ có thể mua bằng Kim Phiếu.

II. Tích Tiêu Tiên Ngọc

Với sự kiện này, Đại Hiệp có thể nạp Tiên Ngọc thông qua trang nạp của game, sau đó dùng Tiên Ngọc để mua vật phẩm để tích điểm tiêu Tiên Ngọc. Ngoài ra, Đại Hiệp cũng có thể dùng Kim Phiếu để đổi Tiên Ngọc.

III. Tích Nạp Ngày

Sự kiện tích nạp theo ngày sẽ đổi mới mỗi ngày cùng những phần quà rất hấp dẫn. Các Đại Hiệp có thể nạp Kim Phiếu thông qua trang nạp của game và tích điểm nạp để nhận quà. Lưu ý nho nhỏ thì đây là sự kiện tích nạp theo ngày nên khi sang ngày mới số điểm tích nạp sẽ reset về 0.

IV. Thẻ Tuần/Tháng

Gói Thẻ Tuần và Thẻ Tháng chỉ có thể mua được bằng Kim Phiếu. Đặc biệt, khi Đại Hiệp mua gói Thẻ lần đầu sẽ được ưu đãi 33% đối với Thẻ Tuần và 36% đối với Thẻ Tháng.

V. Quà Mỗi Ngày

Những gói quà hấp dẫn có thể mua được bằng Kim Phiếu với giá siêu ưu đãi. Lưu ý nhỏ là những phần quà sẽ được làm mới mỗi ngày nên Đại Hiệp có thể mua thường xuyên.

VI. Quà Tích Nạp

Ngoài những gói quà trên, các Đại Hiệp còn có thể mua những gói quà tích nạp bằng Kim Phiếu với mức giá hấp dẫn.

Game SG140